קטע:רש"י על שופטים ב ג

"וגם אמרתי" - עתה אמרתי באפי

"לצדים" - למצדדים בצדכם בגדודים וגייסות לשלול ולבוז