פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על שופטים א כג

"ויתירו" - על ידי אחרים (תרגום) ושלחו מאללין ויתורו את ארץ (במדבר יג ב) נאמר במרגלים עצמן ואלו ששלחו מרגלים נאמר בהם ויתירו