קטע:רש"י על שופטים א ז

"שבעים מלכים וגו'" - מכאן אתה למד מה גדולתן ועושרן של מלכי כנען שהרי אדני בזק לא היה כדאי למנות (יהושע יב) עם מלכי כנען בשם מלך וכתוב בו כן

"ויביאהו ירושלם" - שהלכו משם להלחם על ירושלים