קטע:רש"י על שופטים א ב

"יהודה יעלה" - שבט יהודה יעלה תחלה לכבוש את גורלו