קטע:רש"י על שופטים א א

"מי יעלה לנו אל הכנעני" - על מקומות שהפלנו בגורל ועדיין לא נכבשו