קטע:רש"י על רות ד ו

פן אשחית את נחלתי – זרעי, כמו: "נחלת ה' בנים"; לתת פגם בזרעי, שנאמר: "לא יבא עמוני ומואבי", וטעה ב"עמוני ולא עמונית".