קטע:רש"י על רות ג ג

"ורחצת" - מטנוף ע"ז שלך

"וסכת" - אלו מצות

"ושמת שמלותיך" - בגדים של שבת

"וירדת הגורן" - וירדתי כתיב זכותי תרד עמך

"אל תודעי לאיש" - לבועז