קטע:רש"י על רות ג ב

"מדעתנו" - קרובינו

"הנה הוא זורה" - המוץ וונטו"ר בלע"ז

"הלילה" - שהיה הדור פרוץ בגנבה וגזל והיה ישן בגורנו לשמור גורנו