קטע:רש"י על קהלת י יג

"תחלת דברי פיהו סכלות" - כשאמר לו הקב"ה (במדבר כב) מי האנשים האלה עמך היה לו להשיב ה' אתה יודע והוא אמר בלק בן צפור מלך מואב שלח אלי כלומר אם בעיניך אני נבזה חשוב אני בעיני מלכי הארץ

"ואחרית פיהו הוללות" - שיעמום וערבוב לכה איעצך זמת אולת