קטע:רש"י על קהלת י יב

"דברי פי חכם חן" - על שומעיהם ונשמעים לו וטוב לו שנוטל גדולה עליהם

"ושפתות כסיל תבלענו" - זה המסית את חבירו מדרך טובה כגון בלעם שפרץ גדרן של אומות שגדרו עצמן מן העריות מדור המבול ואילך והוא יעץ להם להיות מפקירין נשותיהם לזנות