קטע:רש"י על קהלת י יא

"אם ישך הנחש" - את איש

"בלא לחש" - מחמת שלא לחשו החבר שלא ישוך

"ואין יתרון" - לחבר הרשע שהיה רגיל ללחשו בלא לחש כך אם בני עירך נכשלים באיסורין מחמת שאין חכם דורש להם ומלמדם את חוקי התורה אין יתרון לו בשתיקותו ולא ישתכר