קטע:רש"י על קהלת י ב

"לב חכם לימינו" - חכמתו מזומנת להטותו אל דרך המיומנת לטובתו

"ולב כסיל לשמאלו" - לעקשו מן הדרך המיומנת שהיא תפארת ונוחה לו