קטע:רש"י על קהלת יב יג

"סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא" - מה שתוכל עשה ולבך לשמים

"ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם" - כי לדבר הזה נברא כל האדם