קטע:רש"י על קהלת יב ג

"שיזועו" - ירתיחו

"שומרי הבית" - אלו הצלעות והכסלים המגינים על כל חלל הגוף

"והתעותו" - יאחזה עוות שקורין קראנפ"ף והתעוותו אנקרופירונ"ט בלע"ז

"אנשי החיל" - אלו השוקים שנשען כל הגוף עליהם

"ובטלו הטוחנות" - אלו השינים

"כי מעטו" - לעת זקנה רוב שיניו נושרות

"הרואות בערובות" - אלו העינים