קטע:רש"י על קהלת יא י

"והסר כעס" - דברים המכעיסים את המקום

"והעבר רעה" - יצר הרע

"מבשרך" - שיהיה לך לב בשר

"והשחרת" - נערות שראש אדם שחור בימי עלומיו