פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על קהלת ט יז

"בנחת נשמעים" - מקובלים הם לבריות

"מזעקת מושל בכסילים" - מלכי האומות ע"א משה נפטר זה כמה שנים ועדיין גזירותיו מקובלים על ישראל וכמה מלכי האומות גוזרים גזירות על ישראל ואין דבריהם מתקיימין