קטע:רש"י על קהלת ט טו

"ואדם לא זכר" - לא היה חושבו לכלום