קטע:רש"י על קהלת ח טז

"כאשר נתתי את לבי" - אין כאשר זה משמש לשון דוגמא כמו כאשר עשה כן יעשה אלא לשון זמן (בראשית לו) כמו כאשר בא יוסף כאשר (שם מג) כלו לאכול וגו' אף זה כן כשהייתי נותן לבי לדעת ולתור וגו' אז וראיתי כל מעשה האלהים

"שנה בעיניו איננו רואה" - הרשע השטוף אחר הממון והעריות