קטע:רש"י על קהלת ח ח

"אין אדם שליט ברוח" - ברוחו ויצרו של שלוחו של מקום לכלוא ולמנוע ממנו את הרוח שבגופו שלא יטלנו מלאך המות

"ואין שלטון" - של שום מלך ניכר ביום מותו בכל מקום אתה מוצא והמלך דוד וביום מותו (מלכים א ב) ויקרבו ימי דוד למות לא הוזכר מלכות כאן

"ואין משלחת במלחמה" - זו לאמר אשלח בני או עבדי במקומי