פתיחת התפריט הראשי

"אל תבהל מפניו תלך" - אל תהי נבהל לומר שתלך ותברח מפניו למקום שאינו שליט שם שבכל מקום הוא שליט

"ואל תעמוד בדבר רע" - אל תעמיד עצמך עוסק בדברים רעים

"כי כל אשר יחפוץ" - להפרע ממך רשות ויכולת בידו לעשות