קטע:רש"י על קהלת ז כד

"ועמוק עמוק" - הוא מי ימצאנו שאין לי רשות להרהר בהן מה למעלה ומה למטה מה לפנים ומה לאחור ועוד