קטע:רש"י על קהלת ז ד

"לב חכמים בבית אבל" - מחשבתם על יום המיתה

"ולב כסילים בבית שמחה" - אין חרדים מיום המיתה ולבם בריא כאולם