קטע:רש"י על קהלת ו ו

"ואילו חיה" - ואם חיה אלפים שנה מה יתרון לו הואיל וטובה לא ראה הלא סופו לשוב אל העפר כשאר העניים