קטע:רש"י על קהלת ה יח

"והשליטו לאכל ממנו" - בחייו

"לשאת את חלקו" - במותו שיזכהו לעסוק בתורה ובמצות בחייו כדי שיקבל שכר