קטע:רש"י על קהלת ה יב

"עושר שמור לבעליו לרעתו" - כעשרו של קרח שעל ידי כן נתגאה וירד לשאול