קטע:רש"י על קהלת ה טז

"וחליו" - כמו וחולי והוי"ו יתירה כמו וי"ו של (תהלים קד) חיתו יער