פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על קהלת ה א

"להוציא דבר לפני האלהים" - לדבר קשה כלפי מעלה

"כי הוא בשמים ואתה על הארץ" - ואפילו חלש מלמעלה וגבור מלמטה אימת חלש על הגבור וכל שכן גבור למעלה וחלש למטה