פתיחת התפריט הראשי

"כי אם יפלו" - כמשמעו ולענין המשנה אם תקפה עליו משנה שלו חבירו מחזיר' לו או אם יכשל ולא דקדק את אשר שמע מפי רבו בא חבירו ומעמידו על האמת

"ואי לו" - ואוי לו