קטע:רש"י על קהלת ד ה

"הכסיל" - הרשע חובק את ידיו ואינו יגע ואינו אוכל אלא מן הגזל

"ואוכל את בשרו" - ליום הדין שרואה צדיקים בכבוד והוא נידון כך נדרש בספרי