קטע:רש"י על קהלת ד ג

"עדן" - עדיין

"אשר לא ראה את המעשה" - ראיתי במדרש קוהלת אלו תתקע"ד דורות שקומטו להבראות ולא נבראו