קטע:רש"י על קהלת ג ט

"מה יתרון העושה" - מה יתרון של עושה רע בכל שהוא עמל גם הוא עתו יבא והכל אבד