קטע:רש"י על קהלת ג ו

"עת לבקש" - כענין שנאמר (יחזקאל לד) ואת האובדות אבקש לענין נדחי ישראל

"ועת לאבד" - ועת שאבדם בגולה שנאמר (ויקרא כז) ואבדתם בגוים

"עת לשמור" - (במדבר ו) יברכך ה' וישמרך כשאתם עושים רצונו

"ועת להשליך" - (דברים כט) וישליכם אל ארץ אחרת