קטע:רש"י על קהלת ב יד

"החכם עיניו בראשו" - בתחלת הדבר מסתכל מה יהא בסופה

"וידעתי גם אני" - גם אני (ידעתי) אשר משבח את החכם מן הכסיל יודע (אני) ששניהם ימותו