קטע:רש"י על קהלת ב יא

"ופניתי" - עתה בכל מעשי ורואה אני שאין יתרון בהם כי מכולם אני חסר