קטע:רש"י על קהלת ב ט

"אף חכמתי" - גם חכמתי לא הנחתי בשביל כל המעשים האלה ועמדה לי ולא שכחתיה ד"א עמדה לי לעזרה מכל אלה