קטע:רש"י על קהלת ב ו

"ברכות מים" - כמין ביברים של דגים שחופרין בקרקע