קטע:רש"י על קהלת א יז

"ואתנה" - עכשיו את לבי לדעת את טיב החכמה מה סופה ואת טיב ההוללות והסכלות והוללות שיעמום וטירוף הדעת לשון ערבוב כמו (ישעיהו א) מהול במים וסכלות שטות

"ידעתי" - עתה שגם החכמה יש בו שבר רוח כי ברוב החכמה אדם סומך על רוב חכמתו ואינו מתרחק מן האסור ובא רוב כעס להקב"ה אני אמרתי ארבה סוסים ולא אשיב את העם מצרימה ובסוף השיבותי אני אמרתי ארבה נשים ולא יסורו לבבי והרי נכתב עלי (מלכים א יא) נשיו הטו את לבבו וכן הוא אומר שעל רוב חכמתו הוא סמך ועשה כמה דברים שנאמר (משלי ל) נאום הגבר לאיתיאל לאיתיאל ואוכל