קטע:רש"י על קהלת א יד

"ורעות רוח" - שבר רוח כמו (ישעיהו ח) רועו עמים וחתו רוח טלנ"ש סוף המעשה בא לידי כאב לב