רש"י על קהלת א יא

-אלא שאין זכרון לראשונים, לכך דומה להיות חדש; וגם לאחרונים שיהיו לאחרינו לא יהיה להם זכרון בדורות שיהיו לאחרונה להם.

ומדרש אגדה דורשו כנגד אבוד זכר עמלק וסופו של זכר אדום למחות, שנאמר (עובדיה א): "ולא יהיה שריד לבית עשו".