קטע:רש"י על קהלת א י

"יש דבר" בא לידך תחת השמש, "שיאמר" לך האומר עליו "ראה זה דבר חדש הוא", ואינו חדש, ש"כבר היה בעולמים שעברו לפנינו", אלא ש -