פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על קהלת א ו

"הרוח" - רוחו של שמש טלנ"ט בלע"ז כמו (יחזקאל א) אל אשר יהיה שם הרוח ללכת

"ועל סביבותיו שב" - גם מחר כל היקף וסובב שסבב אתמול הוא מקיף וסובב היום

"הולך אל דרום" - לעולם ביום

"וסובב אל צפון" - לעולם בלילה

"סובב סובב הולך" - אל פני מזרח ומערב שפעמים מהלכתן ביום פעמים מסבבתן בלילה בתמוז מהלכתן ובטבת סובבתן אף הרשעים כל מה ששמשן זורחת סופן לשקוע כל מה שהם הולכים ומתגברים סופם לשוב אל מקום צחנתם ממקום הטנופת באו ולמקום הטנופת ילכו וכן כל הנחלים הולכים אל הים והים איננו מלא לפי שאינן נשארים בתוכו כי ים אוקיינוס הוא גבוה מכל העולם כולו שנאמר (עמוס ח) הקורא למי הים וישפכם וגו' ומהיכן אדם שופך מלמעלה למטה והנחלים הולכים במחילות תחת ההרים מאוקיינוס וחוזרים ונובעים וזהו אל מקום שהנחלים הולכים הם שבים שם אף הרשע כל עומת שבא כן ילך