קטע:רש"י על צפניה ג יב

"עם עני ודל" - עם ענוותן ומקבל עולבן