קטע:רש"י על צפניה ג יא

"לא תבושי מכל עלילותיך" - כי כבר לקית ונרצה עוונך