קטע:רש"י על צפניה ג טו

"משפטיך" - יסוריך יושטיצ"א בלע"ז