קטע:רש"י על צפניה ג ד

"חמסו תורה" - לא הורו אותה לשואליהם