קטע:רש"י על צפניה ב יב

"גם אתם כושים" - כשגלו שם ישראל מעבר לנהרי כוש