קטע:רש"י על צפניה ב יא

"כי רזה" - התיש כחם

"וישתחוו לו" - כשיראו שנתקלקלו יראתן