קטע:רש"י על צפניה א יא

"יושבי המכתש" - נחלא דקדרון שעמוקה כמכתשת זה ת"י ומדרש אגדה משער הדגים זו עכו הנתונה בחיקו של הים ששם נצודים דגים הרבה

"מן המשנה" - לוד שהיא משנה לירושלי'

"מהגבעות" - זו צפורי שיושבת בראשי ההרים כצפור

"יושבי המכתש" - זו טבריא שעמוקה מכל ארץ ישראל

"כי נדמה כל עם כנען" - ת"י ארי אתר כל עמא דדמי עובדיהון לעובדי עמא דארעא דכנען

"כל נטילי כסף" - כל עתירי נכסיא טעוני משא כסף וזהב כמו (משלי כז) כובד האבן ונטל החול ל' משא