קטע:רש"י על צפניה א י

"משער הדגים" - ת"י מתרע נוניא ושער היה בירושלים וכך שמו

"מן המשנה" - משער העופות שהוא שני לו