קטע:רש"י על צפניה א ח

"מלבוש נכרי" - תכשיטי עכו"ם